Fyzioterapie ve sportu

   Kurz je určen pro všechny fyzioterapeuty, kteří si chtějí zvýšit povědomost o fyzioterapii v různých sportovních odvětvích včetně možností léčby při traumatech ve všech jejich fázích. Vzhledem k pestrosti zájmů našich lektorů zabrousíme do sportů individuálních i kolektivních a předáme vám osobní zkušenosti z působení ve vrcholových sportovních klubech.

   V rámci kurzu vás naučíme diagnostiku včetně té diferenciální, jednoduchá pravidla při řešení traumat a možnosti terapie jednotlivých segmentů. Určitě zazní i možnosti použití fixačních či jiných léčebných pomůcek. Ptát se můžete na cokoliv, předáme vám vše, co víme.

Termín konání:

  1. 6 termín, 5.10. 2024


Harmonogram kurzu:

Dopoledne teoretická část se zaměřením na specifická traumata v určitých segmentech, odpoledne praktické ukázky jednotlivých řešení a technik.


Praktické informace:

Doba trvání: 8:30-17:00 hodin (8 hodin), přestávka na oběd (není zahrnut v ceně), dopolední i odpolední coffee-break s občerstvením

Místo konání: Kladno na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Sportovců 2311, Kladno (bývalá kasárna naproti Sletišti)

Kapacita: 22 účastníků


S sebou na kurz si přineste:

Dobrou náladu, pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby. Každý účastník obdrží skripta k teoretické části kurzu.


Cena kurzu:

4 490 Kč (pro studenty 3 990 Kč, členové ASF 3 590 Kč)

Kurz je zařazen do celoživotního vzdělání (CŽV fyzioterapeuta) s garancí UNIFY ČR ve výši 5 kreditů.

V ceně je zahrnuto občerstvení v rámci coffee breaks včetně kávy a čaje. Domácí štrůdl/bábovka, hromada sušenek a ovoce a samozřejmě skripta FYZIO VE SPORTU.

Po skončení kurzu obdrží účastníci certifikát, jež je opravňuje využívat nabyté zkušenosti a informace ve své praxi. Tento certifikát neopravňuje držitele k výuce kurz FYZIO VE SPORTU či jiným edukačním aktivitám.


Kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu:

Kurzu se mohou zúčastnit lékařské i nelékařské zdravotnické profese a především pak fyzioterapeuti. 


Přihláška na kurz


Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného. Storno přihlášky 3 měsíce před termínem kurzu nebo již po jejím uhrazení není možné! V případě nemoci nebo jiných důvodů znemožňujících účast na kurzu má kurzista možnost zajistit za sebe náhradu, v opačném případě kurzovné v plné výši propadne.