Kurzy o rolování

Odborný kurz o rolování je veden třemi fyzioterapeuty z praxe, kteří se zároveň věnují i sportovní fyzioterapii. Lektoři se vám budou věnovat po celý čas kurzu, tudíž nebude problém zodpovídat dotazy, či ukazovat "fígly" z praxe. 

Naučíme vás, jak správně používat rolovací pomůcky (válce, mini, ball), vysvětlíme si pojem FASCIE a její vliv na funkční poruchy celého těla. Budeme se věnovat tzv. SMR/SMT technikám (Self Myofascial Release/ Techniques), které jsou hojně využívané, jak ve fyzioterapii, tak i v rámci regenerace, prevence zranění a také v rámci tréninku stability a zlepšení středu těla. 

Termín:

1.   další termín podzim 2024 (již je možné se dopředu nezávazně přihlásit)


Harmonogram kurzu:

Rozdíly mezi produkty, fascie a její vliv na funkční poruchy těla, typy fascií, myofasciální linie, SMR/T techniky, praktický nácvik rolování s jednotlivými pomůckami.


Praktické informace:

Doba trvání: 9 - 17 hodin (8 hodin), přestávka na oběd (není zahrnuto v ceně kurzu), dopolední i odpolední coffee break s občerstvením

Místo konání: Kladno na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Sportovců 2311, Kladno (bývalá kasárna naproti Sletišti)

Kapacita: 22 účastníků

S sebou na kurz si přineste:

Sportovní oblečení + obuv, ručník, psací potřeby. Pomůcky jsou k dispozici po dobu kurzu. Každý účastník obdrží kompletní skripta ke kurzu.


Cena kurzu: 4 490 Kč (pro studenty 3 990 Kč, členové ASF 3 590 Kč)

Kurz je zařazen do celoživotního vzdělání (CŽV fyzioterapeuta) s garancí UNIFY ČR ve výši 5 kreditů.

V ceně je zahrnuto občerstvení v rámci coffee breaks včetně kávy a čaje. Domácí štrůdl/bábovka, hromada miňonek a ovoce. Dále skripta, pomůcky na rolování využívané k praktickému nácviku v rámci kurzu (standard, mini, ball).

Po skončení kurzu účastníci obdrží certifikát. 


Kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu:

Kurzu se mohou zúčastnit lékařské i nelékařské zdravotnické profese, fyzioterapeuté, osobní, kondiční i sportovní trenéři, maséři. Kurz není určen pro laickou veřejnost.


Přihláška na kurz


Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného. Storno přihlášky 3 měsíce před termínem kurzu nebo již po jejím uhrazení není možné! V případě nemoci nebo jiných důvodů znemožňujících účast na kurzu má kurzista možnost zajistit za sebe náhradu, v opačném případě kurzovné v plné výši propadne.